Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
PngItem_4243284.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png

MĀJASLAPAS UZLABOŠANAS
PROCESS

SĀKOT NO 03.01.2022. LĪDZ 17.01.2022. NORIT MĀJASLAPAS (meteolatvia.com) UZLABOŠANAS PROCESS. TĀ LAIKĀ TIKS INTEGRĒTA MĀJASLAPAS v.2.0.0. versija un tiks pilnībā mainīts mājaslapas darbības programmas kods. Šajā laikā aktuālo informāciju varat meklēt sociālajos tīklos, kas norādīti zemāk:

Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png
Maintaince line.png