top of page

Bīstamu negaisu prognoze 08.06.2021.
Bulgārija, Grieķija, Albānija un Serbija iekļauta 0.,1. un 2. līmenī.


Latvijas R, centr. un A daļa, Baltkrievijas un Ukrainas A daļa, kā arī Krievijas R daļa iekļauta 0. un 1. līmenī.


Centrāleiropa iekļauta 0.līmenī.Diskusija:
Bulgārija, Grieķija, Albānija un Serbija:CAPE vērtības ap 2000 J/Kg un liela vēja nobīde ir galvenie riski, kas pastāv šajā reģionā. Šāda kombinācija var nest eksplozīvus negaisa mākoņus un lielgraudu krusu, vētru un virpuļviesuļus zem negaisiem.
Latvijas A daļa, Baltkrievijas un Ukrainas A daļa, kā arī Krievijas R daļa:CAPE vērtības ap 700-1500 J/Kg un celšanās indekss pat -3...-6 punkti var norādīt uz ļoti nestabiliem atmosfēras apstākļiem un paaugstinātu spēcīgu negaisa risku, taču vēja nobīde šajā reģionā ir tuvu 0 un līdz ar to vienīgais drauds ir intensīvas lietusgāzes, neliela krusa un brāzmains vējš, kas novērojams no katra negaisa. Vajadzības gadījumā līmenis tiks atjaunots līdz 2.
Latvijas R un centr. daļa:Arī šajā reģionā rīt vakarpusē CAPE vērtības pārsniegs 1000 J/Kg, celšanās indekss ap -5 un K-indekss virs 30. Šī parametru kombinācija nodrošina strauju negaisa mākoņu attīstību, kas var rezultēties intensīvās pērkona lietusgāzēs ar nelielu krusu un īslaicīgu vēja pastiprināšanos. Arī šis reģions ar nelielu iespējamību rīt dienas laikā var tikt atjaunots uz 2.līmeni, jo ir pamatotas aizdomas par lokālu lielgraudu krusu.
Centrāleiropa:


Šajā reģionā CAPE vērtības dominēs ap 300-700 J/Kg taču pārējie bīstamu negaisu parametri ir zemi, līdz ar to nekas vairāk par lokālām īslaicīgām pērkona lietusgāzēm nav gaidāms.


36 views0 comments

Recent Posts

See All