top of page

Bīstamu negaisu prognoze 06.07.2021.Igaunijas rietumu daļa, Latvijas centrālā daļa, Lietuva, Polijas austrumu daļa un Ukraina iekļauta 0. un 1. līmenī.


Zviedrijas dienvidu daļa iekļauta 0. un 1. līmenī.


Vācija un Alpu kalnu reģions iekļauts 0.līmenī.Diskusija:
Igaunijas rietumu daļa, Latvijas centrālā daļa, Lietuva, Polijas austrumu daļa un Ukraina:Šim reģionam īpašu uzsvaru lieku uz Baltijas valstīm, jo virs tām atradīsies konverģences zona, kurā vēji pūtīs viens otram pretim un tādejādi tas veicinās vēl straujāku gaisa masu celšanos uz augšu + "celšanās indeksa" vērības -1...-3 nodrošinās papildus atbalstu gaisam strauji celties augšup. ECMWF modelis rīt pēcpusdienā virs Latvijas un Lietuvas centrālās daļas uzrāda CAPE vērtības ap 2000 J/Kg, tādejādi tas pastiprinātu ļoti intensīvu lietusgāžu risku un arī PWAT vērtības ir 30-50 mm, kas nozīmē, ka no negaisiem šajā reģionā nokrišņu daudzums var būt pat 30-50 mm. Vēja nobīde jeb Wind shear gan nebūs pārāk liela, bet saglabāsies vidējā līmenī atbalstot nelielu mākoņu nobīdi un iespējamu pavisam vāju rotāciju. Rīt agri no rīta, kad būs iznākušas jaunākās modeļu prognozes pieņemšu lēmumu paaugstināta zonu līdz 2.līmenim + iespējams iekļaujot lokāla mēroga diskusijas zonu.

Zviedrijas dienvidu daļa:Šajā reģionā CAPE vērtības būs ap 1400-1700 J/Kg līdz ar to arī šeit gaidāmas stipras lietusgāzes, taču atšķirībā no iepriekšējās diskusijas zonas, šajā negaisi skars krietni lokālākas teritorijas un nebūs arī tik intensīvi, tāpēc saglabājas kā maksimāli 1.līmeņa zona.
Vācija un Alpu kalnu reģions:Šajā reģionā negaisi būs vēl mazāki, taču jāuzsver, ka tieši šī zona tuvākajās dienās būs jāvēro pastiprināti, jo tā virzīsies uz austrumiem un pieņemsies spēkā. Pašlaik maksimāli 0.līmenis.

45 views0 comments

Recent Posts

See All