BRĪDINĀJUMU SISTĒMAS APRAKSTS 
(IZTRĀDES PROCESĀ...)